GETTAB
Kvalité & miljö

Mycket finns att tjäna miljömässigt vid en investering, som på kort tid blir till ekonomisk vinning”


Kvalité & MiljöKVALITÉ

För oss är kvalitet våra kunders upplevelser, intryck och minnen av vad vi på GETTAB har presterat för Er!

Det handlar om alla våra egenskaper, hur vi som företag och individer agerar för att du/ni skall känna en tillfredställelse med era förväntningar och tänkta behov.

För att säkerställa hög kvalitet vid våra tjänster till Er kunder i samband med installationsentreprenader, service samt eftermarknad inom el tekniska anläggningar, och alltid uppfylla gällande normer och standarder ser vi till genom ett strategiskt beslut att fortbilda och certifiera personal inom berörda områden för ledning, projektering, installation samt service, det för att öka och bevara hög kompetens inom den allt mer snabba utvecklingen i vår bransch.

För att garantera kvalitén i våra tjänster använder vi oss av EIO-Q kvalitets och miljösystem. Vid objekt specifik kvalitetsplan utgår vi från EIO-Q med rutiner, egenkontroller, provningsprotokoll mm vilka anpassas efter projektets utformning för både stora som små Entreprenader eller vid t.ex. servicearbeten.Div. medlemskap, tillstånd och behörigheter som står för kvalitet:

Medlem i IN.

Behörig elinstallatör med Allmän behörighet.

Tillståndsbevis för larminstallationsverksamhet AA 578-519-02.

Samtlig personal polisgodkänd.

Certifierad installatör M5 Mega RCO.

Medlem i Brandskyddsföreningen.

Cant Auktorisation nr 437.

Certifierad installatör för data/tele/kommunikationsnät.
 

MILJÖ

GETTAB arbetar aktivt med verksamhetens miljöfrågor för att sträva efter förbättringar
och höja medvetandet för att bidra till en utveckling som främjar en låg miljöpåverkan på våra natur och omgivning genom.

   

  • Återvinning av miljöfarligt avfall lämnas till berörd part för destruktion gällande t.ex. ackumulatorer/batteri, lysrör/glödlampor, joniserande rökdetektorer mm.    
  • Sopsortering av avfall, såväl avfall som vi själva genererar som demonterat material hos våra kunder.
  • Materialval, att alltid välja miljövänliga produkter eller produktionsmetoder.
  • Ständigt arbeta med förbättringar för att förebygga föroreningar från vår verksamhet.  
  • Medarbetare ska känna ansvar för miljön och arbeta för att minska miljöpåverkan.
Se diagram från en av våra kunders verkliga förbrukningsrapport efter en investering i belysning 2010.